ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w  terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Konsument w świetle obecnego prawa to:
- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu bezpośrednio związaną z jej działalnością, gdy dokonany zakup nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
Oświadczenie mogą Państwo przesłać:

- pisemnie na adres: ŁOŻYSKA24 ŁUKASZ JAKÓBCZYK, Piasek, ul. Częstochowska 14, 42-253 Janów;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lozyska24.eu

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na naszej stronie:

PDF: formularz odstąpienia od umowy

Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć:

- formularz odstąpienia od umowy (ewentualnie odesłać go w formie elektronicznej)
- paragon
- w przypadku zagubienia paragonu należy dołączyć oświadczenie o zagubieniu paragonu oraz oświadczenie o dokonaniu zakupu w naszym sklepie

Przykładowy wzór oświadczenia o zagubieniu paragonu:  PDF: oświadczenie o zagubieniu paragonu

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu zwracanego towaru.

Zwrotu towaru należy dokonać na adres:
ŁOŻYSKA24 ŁUKASZ JAKÓBCZYK Piasek, ul. Częstochowska 14, 42-253 Janów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.

Zwracany towar nie może być używany.
Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Witamy w sklepie lozyska24.eu

Witamy w sklepie lozyska24.eu

Witamy w sklepie lozyska24.eu

Podaj email użyty do rejestracji konta. Otrzymasz wiadomość z linkiem do resetowania hasła.